Huishoudelijk reglement - SDO Bussum

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

SDO heeft uiteraard ook een huishoudelijk reglement, hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

Artikelen Huishoudelijk reglement :

Artikel 1:       Statuten R.K.V.V. SDO.

Artikel 2:       Sporttenue

Artikel 3 :      Leden

Artikel 4 :      Verkrijging en aanvaarding

Artikel 5 :      Verplichtingen

Artikel 6 :      Schorsing

Artikel 7 :      Royement

Artikel 8 :      Toetreding

Artikel 9 :      VOG

Artikel 10:     Contributies

Artikel 11:     Wanbetaling

Artikel 12:     Formatie bestuur

Artikel 13:     Dagelijks bestuur

Artikel 14:     Taken voorzitter

Artikel 15:     Taken secretaris

Artikel 16:     Taken penningmeester)

Artikel 17:     Bestuursvergaderingen

Artikel 18:     Tussentijds aftreden

Artikel 19:     Schorsing bestuursleden

Artikel 20:     De agenda

Artikel 21:     Orde

Artikel 22:     Bindende besluiten

Artikel 23:     Stemmingswijze

Artikel 24:     Wijziging reglement

Artikel 25:     Ongereglementeerd

Bijlage 1:       Contributie regelement 9

Bijlage 2:       Huis- en gedragsregels R.K.V.V. S.D.O.

Bijlage 3:       Gedragscode R.K.V.V. S.D.O.

Volledige document is op te vragen bij de secretaris bestuur SDO (secretarisbestuur@sdobussum.nl)

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!