Waar moet je, als spelend lid, aan denken bij het overschrijven van of naar SDO.

Als een speler/speelster SDO gaat verlaten en overschrijft naar een andere vereniging, dan worden de volgende stappen doorlopen:

 • Betrokkene dient zijn/haar lidmaatschap op te zeggen bij SDO voor 15 juni, via een brief of een email naar de ledenadministratie (niet via een leider of trainer);
 • Betrokkene meldt zich aan bij zijn/haar nieuwe vereniging;
 • De nieuwe vereniging vult deze gegeven in Sportlink in, zodat verzoek tot overschrijving aangemeld wordt bij SDO;
 • Betrokkene levert de in bruikleen gekregen SDO spullen in, en zorgt ervoor dat aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan;
 • SDO controleert of betrokkene aan bovenstaande heeft voldaan, en als dat zo is geeft SDO in Sportlink akkoord. Op basis van de opzegging (die moet dan al binnen zijn) meldt SDO betrokkene af in Sportlink door de activiteit sport stop te zetten;
 • KNVB checkt Sportlink en geeft vervolgens haar akkoord;
 • Nieuwe vereniging kan gegevens betrokkene nu koppelen aan een van haar teams.

 

Als een speler/speelster van een andere vereniging naar SDO komt, dan worden de volgende stappen doorlopen:

 • Betrokkene meldt zich aan bij SDO dmv het inschrijfformulier, deze dient volledig en compleet ingevuld te zijn;
 • Vanuit SDO (voetbalzaken) dient akkoord gegeven te worden voor deze persoon (hebben we plek in een team of wordt het een wachtlijst);
 • Betrokkene geeft zijn relatiecode van de KNVB door, waarmee SDO proces van overschrijving via Sportlink in gang kan zetten.

Zie ook KNVB site: 

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/18746/overschrijven-amateurvoetballers-kan-tot-en-met-15-juni

 

Het is altijd een populair onderwerp: de overschrijvingen in het amateurvoetbal. Spelers die volgend seizoen bij een andere vereniging in de categorie A willen spelen of personen die korter dan drie jaar niet hebben gevoetbald en gaan voetballen bij een andere vereniging in de categorie A, dienen hiervoor een overschrijving aan te vragen. De deadline is ook dit jaar vastgesteld op 15 juni, 23.59 uur. Deze verzoeken worden verleend per 1 juli.

Bij het proces van overschrijven is er een rol weggelegd voor zowel de voetballer/voetbalster als voor de betrokken verenigingen. 

SPELERS

Wil je in het nieuwe seizoen bij een andere club gaan spelen? Of heb je in de afgelopen drie jaar niet meer gevoetbald, maar wil je weer gaan spelen bij een andere vereniging? Dan heb je een overschrijving nodig. Hieronder de stappen die je als voetballer dient te ondernemen:

 • De voetballer meldt uiterlijk 15 juni bij de huidige club dat hij/zij naar een andere vereniging gaat. Voorwaarde is wel dat voetballer aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, te weten het betalen van de contributie en/of eventuele openstaande boetes.
 • De voetballer meldt zich uiterlijk 15 juni aan bij de nieuwe vereniging. De nieuwe club heeft hiervoor de KNVB-relatiecode nodig van de betreffende speler. Deze relatiecode is te vinden op de digitale spelerspas in de Wedstrijdzaken-app of op te vragen bij de te verlaten vereniging. Met de relatiecode kan de nieuwe club het verzoek tot overschrijven aanvragen.
 • De nieuwe vereniging verwerkt de aanmelding in Sportlink Club. Ook dit dient uiterlijk 15 juni te gebeuren.

In de Voetbal.nl app of in de Wedstrijdzaken-app kun je de status van je overschrijving volgen.

VERENIGINGEN

 • Wanneer de nieuwe vereniging de aanmelding van de voetballer ontvangt, inclusief de KNVB-relatiecode, dan kan de overschrijving aangevraagd worden. De overschrijving wordt geregeld via Sportlink Club.
 • Indien de overschrijving op correcte wijze is aangevraagd verschijnt altijd de melding: ‘’Er is een overschrijvingsverzoek aanwezig’’. Bij het zien van deze melding in het tabblad ‘’Persoon’’ worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht van de overschrijvingsaanvraag.
 • De KNVB verwerkt de overschrijvingsaanvragen op 1 juli. Meld vertrekkende leden voor die dag nog niet af; wie weet moeten ze nog officiële wedstrijden spelen. Bijvoorbeeld in de nacompetitie. De spelers worden per 1 juli automatisch afgemeld. 

OVERSCHRIJVINGEN NÁ 15 JUNI

Is voor 15 juni de aanmelding bij een nieuwe club nog niet geregeld? Dan verloopt de overschrijving iets anders. Na 15 juni kun je dan alleen nog worden overgeschreven met een dispensatiereden. Bijvoorbeeld een verhuizing, ander werk of een andere studie. Net als met een gewone overschrijving regelt de nieuwe vereniging dit in Sportlink Club. De club levert dan ook de bewijsstukken voor de dispensatie aan. Een overschrijving met dispensatiereden voor categorie A kan worden aangevraagd: “tot en met de 1e vrijdag van maart van het volgende seizoen”.

LET OP

Het amateurvoetbal kent géén overschrijvingsperiode in de winterstop. En voor contractspelers in het amateurvoetbal en internationale overschrijvingen gelden weer andere regels. 

Alle informatie over nationale overschrijvingen is te vinden op KNVB Assist. Hier is ook een overzicht van de handelingen te vinden die de verenigingen ondernemen in Sportlink Club. Voor vragen over nationale overschrijvingen of overschrijvingen betaald voetbal kan contact opgenomen worden via onderstaande gegevens.

 

Contact opnemen met de ledenadministratie kan via onderstaande link.

Neem contact op