Privacy reglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens van onze leden en betrokkenen.

Het bestuur heeft zich daarvoor intensief ingezet voor een gedegen voorbereiding. Enkele voorbeelden zijn: het schrijven van het Privacy Policy beleid binnen SDO, het inventariseren van persoonsgegevens; wie maakt waar gebruik van; in welke systemen wordt alles bijgehouden; welke externe partijen zijn daarbij betrokken; welke afspraken moeten we in het kader van de AVG hierover vastleggen (zowel intern als met externe partijen), etc.

Over het algemeen zult u als SDO-er daar weinig van merken. Het voornaamste doel is echter dat we correct omgaan met uw gegevens. Een deel van de SDO-ers, met name zij die beschikken over, of inzicht hebben in, de gegevens van 1 of meer SDO-ers (denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, maar ook aan de leider van een team die een Excel overzicht heeft met daarop de namen, email adressen en telefoonnummers van zijn team) zullen wij verzoeken een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Op de inschrijfformulieren voor leden en vrijwilligers, maar ook bijvoorbeeld in de sponsorcontracten, zullen we een verwijzing opnemen naar ons Privacy Policy beleid (in te zien op de SDO site).

In de komende periode kan het zo zijn dat we u om informatie of toestemming vragen. We rekenen daarbij op uw medewerking.

Klik op onderstaande link voor het volledige Privacy Reglement van SDO

Privacy Reglement