responsive image

Vrijwilligersbeleid

Inzet voor de vereniging -> minder vrijblijvend

Om er voor te zorgen dat zaken gedaan worden zijn sinds 2019 alle spelende leden boven 18 jaar en de ouders / verzorgers van de leden onder de 18 jaar die spelend lid zijn verplicht minimaal 12 uur klussen voor de club te verzorgen. Met uitzondering van leden van het G- Voetbal. Dit is door de leden besloten tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering op 16 januari 2019.

De prikkel die aan deze verplichting wordt verbonden is dat de spelende leden aan het begin van het seizoen een verplichte vrijwilligersbijdrage van € 75,00 in rekening zal worden gebracht. Deze bijdrage wordt teruggestort aan het einde van het seizoen (mei) als de vrijwilligerstaken (minimaal 12 uur) zijn vervuld. Deze bijdrage geldt per voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 juni).

 

Vrijwilligersbeleid