responsive image

Vrijwilligersbeleid

Via onderstaande button vindt je meer informatie over dit nieuwe beleid, dat met ingang van het seizoen 2019-2020 van kracht wordt.

Nieuw vrijwilligersbeleid!

Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering op 16 januari 2019 heeft het bestuur een nieuw vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Dit beleid is na stemming door de vergadering aangenomen.

De kern van het vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld voor spelende leden boven 18 jaar en de ouders / verzorgers van de leden onder de 18 jaar die spelend lid zijn, met uitzondering van het G- Voetbal.

De prikkel die aan deze verplichting wordt verbonden is dat de spelende leden aan het begin van het seizoen een verplichte vrijwilligersbijdrage van € 75,00 in rekening zal worden gebracht. Deze bijdrage wordt teruggestort aan het einde van het seizoen (mei) als de vrijwilligerstaken (minimaal 12 uur) zijn vervuld. Deze bijdrage geldt per voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 juni).

Vrijwilligersbeleid