responsive image

5de Colonne

Van- en voor SDO-supporters!

De mannen en vrouwen van de 5de Colonne vormen een groot gezelschap van trouwe SDO-leden. Stuk voor stuk dragen ze een steentje bij aan SDO door werkzaamheden te verrichten in alle geledingen van de club. Voor onze en club een prachtig voorbeeld van vrijwillige bijdrage!

Naast de mensen van de 5de Colonne zijn er natuurlijk een hoop andere vrijwilligers die zich op verschillende wijze inzetten voor de club, van sponsors tot leden van de vriendenclub en bestuursleden tot TopFans. Deze 'harde kern van SDO'ers verzamelt zich bij thuiswedstrijden op 'De Heuvel'. Dit is een verhoogde sta-tribune die tot stand is gekomen met actieve medewerking van de 5de colonne.

Ook andere supporters (van SDO;) vinden hun plek op de verhoogde sta-tribune langs het hoofdveld. Dit maakt 'De Heuvel' tot een gezellige plaats waar SDO enorm trots op is!

Kom ook kijken bij SDO op zaterdag en zondag!

5de colonne van SDO