Mei 2020

12-05-2020

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

B-ALV ter bespreking van de contributieverhoging voor seizoen 2020-2021.

Lees verder

Juni 2020

13-06-2020

Jeugd BBQ afsluiting seizoen 2019-2020

De jaarlijkste afsluiting van het voetbalseizoen voor de jeugd!

Lees verder