Vertrouwenspersoon

SDO wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn er voor leden, vrijwilligers, ouders en trainers.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus, helaas, ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen.

In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Samen met deze persoon wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing.

Het is van belang dat het bestuur en/of de vrijwilliger de melder te allen tijde op de mogelijkheid wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkenen de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vivian Knufman

Vivian Knufman

Ik ben getrouwd en moeder van 2 jongens waarvan de oudste voetbalt bij SDO. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Veilig Thuis, een organisatie die zich inzet bij alle vormen van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Vanuit mijn werk heb ik dan ook veel ervaring in het omgaan met vertrouwelijke kwesties en het zoeken naar oplossingen in moeilijke situaties.

In mijn rol als vertrouwenspersoon luister ik naar het verhaal, stel vragen en probeer samen te zoeken naar een passende oplossing. Dit alles rekening houdend met de wensen en grenzen van anderen.

Yvonne Lutkie

Yvonne Lutkie

In het dagelijks leven ben ik naast moeder van 2 jongens die in de jeugd spelen bij SDO ook HR manager en heb ik ervaring met het oplossen van conflictsituaties en vertrouwelijke kwesties.

Daarnaast ben ik vanuit mijn functie en mijn achtergrond gewend om vertrouwelijk om te gaan met hetgeen besproken wordt. Verder probeer ik een ieder te stimuleren om na te denken over mogelijke oplossingen die jou verder kunnen helpen in een moeilijke situatie.

Voor vragen, opmerkingen, informatie en advies zijn wij bereikbaar via onderstaande button. In onderling overleg stemmen we samen af welke vorm van contact uw voorkeur heeft.

Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. SDO wil met het aanstellen van 2 vertrouwenspersonen zorg dragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Neem contact op