Voetbalzaken

Voetbalzaken senioren

De commissie Voetbalzaken senioren draagt de verantwoordelijkheid voor alle teams boven de 18 jaar, selectie en breedtesport. De commissie wordt voorgezeten door Ap Hartog. Voor vragen kun je contact opnemen via:

Contact:

Ap Hartog +31610886893
vzvoetbalzakensenioren@sdobussum.nl
   
   

Voetbalzaken jeugd

Door de nieuwe commissie-indeling en een verandering in het bestuur is SDO op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie Voetbalzaken jeugd. Meer weten? Mail voorzitterbestuur@sdobussum.nl.

Onder de commissie Voetbalzaken jeugd vallen de sectieleiders van de welpen en WK, de meiden, de onderbouw, de bouwenbouw, het G team, de JO19 en de secretaris.

Contact:

Jitske van der Geest (secretaris) secretarisvoetbalzaken@sdobussum.nl
Technische-commissie

Algemene zaken

Onder de commissie Algemene Zaken valt wedstrijdzaken, ledenadministratie, VOG-administratie, scheidsrechterzaken en zaken die niet direct in het domein van de overige commissies vallen. Sinds september 2020 is Annemiek van Dijk (kandidaat bestuurslid) voorzitter van de commissie Algemene Zaken. Voor vragen is zij bereikbaar via onderstaande gegevens.

Contact:

(kandidaat bestuurslid) Annemiek van Dijk

+31641789443
algemenezaken@sdobussum.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle sponsorzaken binnen de vereniging. Zij zijn actief in het relatiebeheer van onze huidige sponsoren en zetten zich in voor de werving van nieuwe sponsoren voor SDO. Daarnaast zitten in de Sponsorcommissie de personen die verantwoordelijk zijn voor vervaardiging van alle reclame-uitingen op het sportpark. Denk hierbij aan de vervaardiging van de reclameborden en -doeken, drukwerk, maar ook de coördinatie van het drukwerk voor de kleding/tenues. Voor vragen over sponsorzaken kun je contact opnemen via onderstaand mailadres.

Contact:

(uittredend bestuurslid) Rob van Velzen +31611580324
sponsorcommissie@sdobussum.nl
Tom Higler +31615396333
sponsorcommissie@sdobussum.nl
Sponsor commissie
Vrijwilligerscommissie

Vrijwilligers zaken

De Vrijwilligerscommissie houdt zich dagelijks bezig met het ondersteunen van de vrijwilligers bij SDO. De leden van deze commissie zijn verantwoordelijk voor het inroosteren van de vrijwilligers voor de verschillende taken die er gedurende de week bij SDO gedaan moeten worden. Daarnaast houden ze zich bezig met het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers en het handhaven van ons vrijwilligersbeleid. Voor vragen aan de vrijwilligerscommissie kun je een mail sturen naar onderstaand adres of contact opnemen met de voorzitter van de commissie, Daan de Bruin.

Contact:

Daan de Bruin +31642668656
vrijwilligers@sdobussum.nl

PR & communicatie

De commissie PR & Communicatie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van SDO. De commissie is verantwoordelijk voor het bewaken van het imago van SDO in alle uitingen binnen en buiten de club. De commissie is onlangs vernieuwd en versterkt. Tom Higler heeft nu ondersteuning van Ilse Vlaming (kandidaat bestuurslid), Karen Rolsma en Remco de Jong.

Contact:

Tom Higler

 

(kandidaat bestuurslid) Ilse Vlaming

+31615396333
webmaster@sdobussum.nl
 

+31641848766
communicatie@sdobussum.nl

PR & communicatie