Voetbalzaken

'Voetbalzaken' is de meeste omvangrijke commissie binnen SDO. Ze draagt via de verschillende sectie's verantwoordelijkheid voor het numeriek grootste gedeelte van onze spelende leden (de recreatieve teams) en is het centrale aanspreekpunt voor het wedstrijdsecretariaat en de coördinator van de scheidsrechters. De commissie Voetbalzaken wordt voorgezeten door Edwin van de Wijgerd, met directe ondersteuning van Diny van Gog als wedstrijdsecretaris, Jitske van der Geest als secretaris voetbalzaken. Voor vragen over deze zaken kun je contact opnemen met de commissie voetbalzaken. Voor wedstrijdzaken of scheidsrechterszaken kan direct contact worden opgenomen via de onderstaande mailadressen.

Contact

Edwin van de Wijgerd+31637433549
voorzittervoetbalzaken@sdobussum.nl
Diny van Gogws@sdobussum.nl
Jitske van der Geest+31612839191
secretarisvoetbalzaken@sdobussum.nl
Voetbalzaken

Vrijwilligerscommissie

De Vrijwilligerscommissie houdt zich dagelijks bezig met het ondersteunen van de vrijwilligers bij SDO. De leden van deze commissie zijn verantwoordelijk voor het inroosteren van de vrijwilligers voor de verschillende taken die er gedurende de week bij SDO gedaan moeten worden. Daarnaast houden ze zich bezig met het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers en werken ze momenteel actief aan de ontwikkeling van een nieuw vrijwilligersbeleid. Voor vragen aan de vrijwilligerscommissie kun je een mail sturen naar onderstaand adres of contact opnemen met de voorzitter van de commissie, Daan de Bruin

Contact

Daan de Bruin+31642668656
vrijwilligers@sdobussum.nl
Vrijwilligerscommissie

Technische Commissie

De Technische Commissie van SDO vormt het hart van het prestatie-voetbal binnen de vereniging. De commissie is verantwoordelijk voor de de selectie teams in de jeugd en de senioren. Zij bewaken het beleid op voetbaltechnisch vlak en zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers. Ap Hartog is als voorzitter eindverantwoordelijke voor het voetbaltechnisch beleid en neemt vanuit die hoedanigheid zitting in het bestuur. Via onderstaande gegevens kun je contact opnemen met de technische commissie.

Contact

Ap Hartog voorzittertc@sdobussum.nl
Technische-commissie

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle sponsorzaken binnen de vereniging. Zij zijn actief in het relatiebeheer van onze huidige sponsoren en zetten zich in voor de werving van nieuwe sponsoren voor SDO. Daarnaast zitten in de Sponsorcommissie de personen die verantwoordelijk zijn voor vervaardiging van alle reclame-uitingen op het sportpark. Denk hierbij aan de vervaardiging van de reclameborden en -doeken, drukwerk, maar ook de coördinatie van het drukwerk voor de kleding/tenues. Voor vragen over sponsorzaken kun je contact opnemen via onderstaand mailadres of met de vice-voorzitter sponsorzaken Bart van Vessum.

Contact

Rob van Velzen+31611580324
sponsorcommissie@sdobussum.nl
Bart van Vessum+31653398349
sponsorcommissie@sdobussum.nl
Sponsor commissie

PR & communicatie

De personen in de commissie PR & Communicatie houden zich bezig met alle interne en externe communicatie van SDO. Hieronder valt het beheer van de communicatie kanalen van de club, zowel offline als online (website, social media etc.). De commissie is verantwoordelijk voor het bewaken van het imago van SDO in alle uitingen binnen en buiten de club. Op dit moment wordt de commissie bemand door Martijn Hendriks, Zeno Peereboom, Camiel Waanders en Tom Higler. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de commissie in het bestuur. Voor vragen over communicatie binnen SDO kun je opnemen via onderstaande gegevens. Content voor de website en/of de social Media kanalen kan direct worden gestuurd naar het webmaster alias.

Contact

Tom Higler+31615396333
communicatie@sdobussum.nl
webmaster@sdobussum.nl
PR & communicatie

Algemene zaken

De commissie Algemene Zaken is verantwoordelijk voor alle zaken die niet direct in het domein van de overige commissie's vallen. Heb je vragen die niet direct gerelateerd zijn aan andere commissie's neem dan contact op met Algemene Zaken via onderstaande gegevens. Op dit moment hebben we een vacature voor de voorzitter van de commissie algemene zaken, mocht je interesse hebben dan horen we dat graag!

Contact

Vacature algemenezaken@sdobussum.nl
Algemene zaken