responsive image

Bestuur

Bestuur

De organisatie van SDO bestaat uit het dagelijks bestuur en een zestal commissies. Te weten de commissies:

  • Voetbalzaken senioren
  • Voetbalzaken jeugd
  • Algemene zaken
  • Sponsorcommissie  
  • Vrijwilligers zaken
  • PR & communicatie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan van Houten (op de foto in het midden), penningmeester Ronald Elenbaas (rechts van de voorzitter) en secretaris John van Gog (links van de voorzitter). Samen met de voorzitters van de onderstaande commissies vormen zij het bestuur.

Hieronder vind je de contactgegevens van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies. Meer informatie over de commissies vind je op de Commissiepagina.

Contact

Voorzitter Jan van Houten
voorzitterbestuur@sdobussum.nl
Penningmeester Ronald Elenbaas
penningmeesterbestuur@sdobussum.nl
Secretaris John van Gog
secretarisbestuur@sdobussum.nl

Voetbalzaken senioren

Ap Hartog
vzvoetbalzakensenioren@sdobussum.nl
Voetbalzaken jeugd Vacature
voorzitterbestuur@sdobussum.nl
Algemene zaken Annemiek van Dijk
algemenezaken@sdobussum.nl
Sponsorcommissie Rob van Velzen / Tom Higler
sponsorcommissie@sdobussum.nl
Vrijwilligers zaken Daan de Bruin
vrijwilligers@sdobussum.nl
PR & Communicatie Ilse Vlaming
communicatie@sdobussum.nl