responsive image

Bestuur

Bestuur

De organisatie van SDO bestaat uit het dagelijks bestuur en een zestal commissies.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan van Houten, penningmeester Ronald Elenbaas en secretaris John van Gog. Samen met de voorzitters van de onderstaande commissies vormen zij het bestuur.

  • Algemene zaken
  • PR & communicatie
  • Sponsorcommissie
  • Technische-commissie
  • Voetbalzaken
  • Vrijwilligerscommissie

Onafhankelijk van de organisatie van SDO zijn er sinds het voorjaar van 2018 twee vertrouwenspersonen bij de vereniging actief. Meer informatie over deze functie en de vertrouwenspersonen zelf is te vinden op de pagina vertrouwenspersonen.

Hieronder vind je de contactgegevens van het dagelijks bestuur. Voor informatie over de commissies verwijzen we door naar de commissies-pagina.

Bestuur SDO Bussum

Contact

VoorzitterJan van Houten
voorzitterbestuur@sdobussum.nl
PenningmeesterRonald Elenbaas
penningmeesterbestuur@sdobussum.nl
SecretarisJohn van Gog
secretarisbestuur@sdobussum.nl
VoetbalzakenEdwin van de Wijgerd
voorzittervoetbalzaken@sdobussum.nl
VrijwilligerszakenDaan de Bruin
vrijwilligers@sdobussum.nl
Technische ZakenAp Hartog
voorzittertc@sdobussum.nl
SponsorzakenRob van Velzen
sponsorcommissie@sdobussum.nl
PR & CommunicatieTom Higler
webmaster@sdobussum.nl
Algemene ZakenVacature
algemenezaken@sdobussum.nl