Wijziging in het bestuur van de Stichting

Publicatiedatum: 11-02-2023

Sportpark De Kuil, de thuishaven van S.D.O., wordt beheerd en onderhouden door Stichting Beheer S.D.O. Sportpark De Kuil en wordt hierin actief ondersteund door de afdelingen Gebouwen- en Groenbeheer van de gemeente Gooise Meren.

Voor het dagelijkse onderhoud van ons prachtige sportcomplex wordt nauw samengewerkt met de zelfwerkzaamheidscommissie van S.D.O. die onder leiding staat van Piet Meester.

Hans Knop - lid van het bestuur van de Stichting - heeft vanwege zijn eerbiedwaardige leeftijd, te kennen gegeven zijn taken als penningmeester te willen beëindigen. Hans is vanaf 2011 tot en met eind januari 2023 penningmeester van de Stichting geweest. Daarvóór was hij zeer actief binnen S.D.O. (jeugdleider, jeugdvoorzitter en secretaris van het voetbalbestuur) en om die reden in 2009 benoemd tot erelid.

Het bestuur van de Stichting is Hans bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat hij in de afgelopen 12 jaar voor de Stichting heeft gedaan. Altijd uiterst precies, zeer betrokken, met ongelooflijk veel inzet en een groot enthousiasme.

Na een lange zoektocht hebben wij Hein de Graaf bereid gevonden om Hans Knop als penningmeester op te volgen. Hein is bekend met S.D.O. Zo heeft hij vier jaar in de jeugd gespeeld, geturnd bij S.D.O, ongeveer zestien jaar bij de senioren gevoetbald en ook nog vier jaar bij het vrijdagavond voetbal.

Met Hein de Graaf is het bestuur van de Stichting weer compleet, met Jos Bakker als voorzitter en Haije Bouwman als secretaris.