Wijziging teruggave vrijwilligersbijdrage

Publicatiedatum: 23-06-2020

Sinds afgelopen seizoen hanteren we een nieuw vrijwilligersbeleid binnen onze club. Kort samengevat houdt dit in, dat je als spelend lid € 75,- betaalt, en dit gedurende het seizoen kan terugverdienen. Deze € 75,- verdien je alleen terug als je alle gevraagde vrijwilligersuren volmaakt. Dit is 12 uur per spelend lid. Als er zich in 1 gezin meerdere spelende leden bevinden, is dit 18 uur per seizoen.

Aangezien we door corona het seizoen niet hebben kunnen uitspelen, hanteren we eenmalig een coulanter teruggavebeleid:

- Had je voor de stop al 100% van de gevraagde uren vervuld, of je hiervoor ingeschreven? Dan krijg je vrijwilligersbijdrage voor de volle 100% terug.

- Had je voor de stop 50-99% van de gevraagde uren vervuld, of je hiervoor ingeschreven? Dan krijg je vrijwilligersbijdrage voor 50% terug.

Vragen? Stuur deze naar vrijwilligers@sdobussum.nl

De vrijwilligerscommissie