Update bestuur: Trainingen jongste jeugd vanaf 4 mei

Goed nieuws! De gemeente Gooise Meren heeft ons plan goedgekeurd om met ingang van 4 mei de trainingen voor een deel van de jeugd te hervatten. Zoals eerder vermeld, betreft dit de trainingen voor alle jongens- en meidenteams in de categorie O8 t/m O13.

De trainers en begeleider van de teams zijn geïnformeerd over het trainingsschema en staan te trappelen om weer te beginnen. De betreffende teams zullen verdere communicatie over de trainingsmomenten van hen ontvangen. Vanuit SDO willen we deze trainingen laten lopen tot eind juni 2020 om ieder geval deze groep zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te sporten.

Natuurlijk is ons plan goedgekeurd met inachtneming van een aantal belangrijke richtlijnen:

- Er is op de trainingsavonden geen ruimte voor omkleden of douchen bij SDO. Er is enkel een toiletmogelijkheid (apart voor jongens en voor meisjes).

- Het is niet toegestaan om als ouder lang de lijn te staan bij de trainingen, tenzij je onderdeel uitmaakt van de trainersstaf of de vaste teambegeleiding (maximaal twee ouders naast de trainer).

- De trainingen en het sportpark zijn alleen open voor SDO-leden

- Ouders worden verzocht om bij het halen en brengen in de auto te blijven zitten en zich niet op het sportpark te begeven

- Het is niet toegestaan om voor- of na afloop van training op het sportpark te verblijven

- Alle trainingsmaterialen worden centraal uitgegeven en weer in ontvangst genomen door de accommodatie-beheerder in overleg met de trainers

- Als je griepverschijnselen vertoont, verzoeken we je niet deel te nemen aan de trainingen

We zijn zeer verheugd dat er weer gesport mag worden bij SDO. De gemeente ziet echter streng toe op de naleving van bovengenoemde richtlijnen, dus we verzoeken iedereen nadrukkelijk om zich hier aan te houden!

Na het persmoment van het kabinet op 12 mei, waarin een update wordt gegeven over de handhaven van de huidige maatregelen, komen we vanuit het bestuur met nieuws over het vervolg en eventuele uitbreiding van de trainingsmogelijkheden voor de overige leden.

Het Bestuur