Overlijden Erelid Johan van der Geest

Overlijden Erelid Johan van der Geest
Lees meer over:
Johan van der Geest

Met intens verdriet hebben wij het overlijden - op 25 juni j.l. - van ons Erelid en bestuurslid Johan van der Geest moeten vernemen.

Johan was - vanaf zijn 10de jaar - ruim 62 jaar lid van onze vereniging. Oorspronkelijk als speler en tot aan het allerlaatste moment voor zijn heengaan, als bevlogen en zeer betrokken vrijwilliger.

Hij heeft in die vele jaren van trouw aan en liefde voor zijn S.D.O. - daarbij onvoorwaardelijk gesteund door zijn vrouw Jitske - alle taken en werkzaamheden verricht die binnen een vereniging maar te bedenken zijn. Johan was zowel op bestuurlijk, organisatorisch als uitvoerend niveau actief en voor zijn onvergetelijke inzet werd hij enkele jaren geleden, zeer terecht, beloond met een Koninklijke Onderscheiding.

Johan van der Geest is decennia lang een zeer belangrijke factor en vraagbaak binnen S.D.O. geweest. Zijn betekenis voor onze familieclub is dan ook niet in woorden uit te drukken, hij heeft een onuitwisbare betekenis voor S.D.O. gehad. Zijn naam zal nog lang op en rondom onze velden klinken en steeds in oprechte dankbaarheid worden uitgesproken.

Wij wensen Jitske, Jeroen, Sandra, Joost, Leonie, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren, heel veel sterkte in deze buitengewoon verdrietige dagen.

namens bestuur R.K.V.V. S.D.O.
namens bestuur Stichting Beheer S.D.O. Sportpark De Kuil,

Jan van Houten - Voorzitter
Jos Bakker - Voorzitter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johan verblijft deze dagen in het uitvaartcentrum van Monuta de Jager, Nieuwe Hilversumseweg 59 te Bussum, waar op maandag 1 juli van 19:00 tot 20:30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op dinsdag 2 juli om 15:00 uur in crematorium Laren, Weg over Anna's Hoeve 1 te Laren.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en de familie te condoleren in de ontvangstkamer van het crematorium.

Lees meer over:
Johan van der Geest