Nieuwsbrief bestuursoverleg December 2019 en Januari 2020

Nieuwsbrief bestuursoverleg December 2019 en Januari 2020
Lees meer over:
Bestuursnieuws

Naar aanleiding van het verzoek tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2018, plaatst het bestuur vanaf heden op deze plek de nieuwsbrief van het maandelijks bestuursoverleg.

In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste mededelingen uit de verschillende commissie's alsmede zaken van algemene aard die tijdens het overleg ter tafel zijn gekomen.

Klik op onderstaande button voor het verslag van December 2019 en Januari 2020.

Verslag

Lees meer over:
Bestuursnieuws