Jubilarissen in het zonnetje

Publicatiedatum: 28-10-2021

Mensen maken de club. Mannen, vrouwen die bijna dagelijks van alles regelen, uitzoeken, organiseren, communiceren en/of voor mekaar krijgen. Alles om er maar voor te zorgen dat ons favorietje spelletje gespeeld kan worden. SDO kan gelukkig rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers. Sommigen zetten zich een paar jaar in bijvoorbeeld als leider van het team van hun kind; andere vrijwilligers vele tientallen jaren lang. Tijdens afgelopen ALV zette het bestuur een aantal deze laatste categorie in het zonnetje.

Jos Bakker bijvoorbeeld, op de foto het stralende middelpunt tussen Annemieke van Dijk (vrz Algemene Zaken) en John van Gog (secretaris en vicevoorzitter van SDO). 60 jaar geleden stapte Jos als keeper van het eerste elftal de grasmat op, de start van een lange carriere op en om het veld. Want na zijn actieve sportcarriere werd Jos leider, trainer, commissielid, vicevoorzitter, voorzitter van het bestuur van SDO, bestuurslid en weer voorzitter van het bestuur van 2004 tot 2010.

Sinds 2012 is Jos voorzitter van de Stichting en zet hij zich in om de Harmonisatie van de sportvelden in de gemeente voor SDO zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Zag het er eerst naar uit dat SDO door deze harmonisatie een veel hogere veldhuur zou moeten betalen, lijkt het er nu op dat het de Stichting gaat lukken om de hogere huur zoveel mogelijk te minimaliseren.

Voor zijn tomeloze inzet voor SDO werd Jos in 2010 al benoemd tot Erelid van SDO, afgelopen ALV werd hij in het zonnetje gezet vanwege 60 jaar lidmaatschap.

Op de tweede foto krijgen Ap Hartog (links) en Eddy Groenewegen de onderscheiding Lid van Verdiensten voor hun inmiddels alweer 25 jaar lange inzet voor SDO. Beiden zijn zowel voor als achter de schermen geen onbekende. Eddy kent iedereen als de materiaalman en parkbeheerder; Ap treedt tegenwoordig op de voorgrond in zijn rol van voorzitter Voetbalzaken senioren.

De heren kennen een soortgelijke geschiedenis binnen de club. 25 jaar terug begonnen als leider van het team van hun zoon en eigenlijk nooit meer weggegaan. Beiden gingen zich naast het leiderschap inzetten voor de voetbaltechnische ontwikkeling binnen de vereniging. Eerst bij de jeugd, tegenwoordig bij de senioren. Hoewel ze veel op elkaar lijken, hebben ze toch ieder een eigen mening en steken ze die niet onder stoelen of banken. Een samenwerking waar SDO alleen maar beter van wordt!

SDO is enorm blij met jullie inzet en hoopt dat de club nog lang op jullie kan rekenen! 

Tot zo ver de ALV. Op de derde foto ontvangt Hans Vos bloemen uit handen van Jan van Houten (voorzitter van het bestuur van SDO) vanwege 60 jaar lidmaatschap. Zowel Jan als Hans (en onderstaande jubilarissen) konden niet bij de ALV aanwezig zijn vandaar dat de bloemen thuis werden bezorgd.
Hans was tot 2010 wekelijks te vinden in de commissiekamer. Voor die rol, en vele andere, ontving hij in 2008 de onderscheiding Lid van Verdienste. Het laatste jaar zagen we Hans weinig maar hopelijk komt daar snel verandering in!

Op de laatste foto krijgt Leo van Zanten een bos bloemen uit handen van Jan van Houten, ook vanwege zijn 60 jarige lidmaatschap van de club. Leo heeft altijd in de lagere senioren elftallen gespeeld. Een van zijn leukste voetbalseizoenen moet in 1980 zijn geweest toen hij met het vierde elftal met vlag en wimpel kampioen werd. 

En last but not least is ook Mark van den Oudenrijn in het zonnetje gezet vanwege 50 jaar lidmaatschap van de club. Mark kennen we tegenwoordig als eigenaar van Van Oudenrijn's Kaas in de Nassaustraat maar maakte vroeger furore op de velden van SDO. In zijn jeugdjaren speelde Mark in de A1 op het hoogste jeugdniveau dat toen in Nederland mogelijk was. Even lonkte zelfs het belofteteam van Ajax, nadat Mark in een wedstrijd de enige twee goals tegen maakte (en SDO er zelf 8 om de oren kreeg), maar verder dan interesse is het nooit gekomen. Na zijn actieve voetbalcarriere is Mark van Oudenrijn nog steeds aan SDO verbonden in de rol van sponsor.