Inschrijving vrijwilligerstaken

Inschrijving vrijwilligerstaken
Lees meer over:
Vrijwilligers

In navolging van de brief over de aankondiging van ons nieuwe vrijwilligersbeleid (dd. 25-5-2019) hebben zich inmiddels veel leden en ouders/verzorgers aangemeld voor vrijwilligerstaken.

Via deze weg willen we iedereen oproepen die zich onverhoopt nog niet heeft aangemeld om dit alsnog te doen via het online platform https://sdo.vrijwilligerstekort.nl. Hier kunt u aangeven of u vrijwilligerstaken wilt vervullen en zo ja, welke taken u op welk moment wilt vervullen. U dient op dit platform eerst een account aan te maken. Wij verzoeken u bij het registreren van uw account om als ‘nickname’ uw eigen KNVB lidmaatschapsnummer of het nummer van het SDO-lid waarvoor u de vrijwilligerstaken gaat uitvoeren, op te geven. Dit nummer heeft u reeds per brief ontvangen.

Het platform is erg gebruiksvriendelijk. Mocht u er onverhoopt niet uitkomen dan kunt u de online kennisbank op de website raadplegen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@sdobussum.nl

Lees meer over:
Vrijwilligers