Harmonisatiewens gemeente valt zeer slecht uit voor SDO

Publicatiedatum: 22-02-2021

Beste SDO-ers,

Vorige week heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid (22 tegen 8) het raadsvoorstel Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport aangenomen. Dit betekent voor de beheerstichting van het sportpark meer kosten en minder verantwoordelijkheid.

Vanaf 1995 is de beheersstichting van het sportpark verantwoordelijk voor het totale geprivatiseerde beheer en onderhoud van ons prachtige sportpark De Kuil. Al het onderhoud doen wij al jaren met een vaste, gemotiveerde groep vrijwilligers.

Daar lijkt nu verandering in te moeten komen. Na de fusie in 2016 tussen Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg is er vanwege grote verschillen in huren en onderhoudsafspraken tussen deze gemeentes en de sportverenigingen door de gemeente Gooise Meren een traject gestart om te komen tot een harmonisatie in de huurtarieven en het beheer en onderhoud van de sportparken in Gooise Meren.

In het kort komt het erop neer dat de gemeente huurbedragen per veld (honkbal, hockey, handbal, korfbal, atletiek en voetbal) hanteert en dat 19% van deze normbedragen voor rekening komen van de verenigingen.

Uit deze berekening blijkt dat SDO ca. € 10.000,= per jaar meer aan huur moet gaan betalen aan de gemeente. Maar dat is nog niet alles. In het harmonisatievoorstel staat ook te lezen dat de gemeente het volledige beheer en onderhoud wil gaan uitvoeren, met uitzondering van wat kleine werkzaamheden. De zelfwerkzaamheidsvergoeding die wij jaarlijks van de gemeente ontvangen, zal met het laatste gemeentelijke voorstel dan worden verlaagd met zo’n € 5.000,=.  Wat wij dan nog zelf aan werkzaamheden moeten doen is nooit geheel duidelijk geworden.

Jullie kunnen je voorstellen dat wij dat volledig onacceptabel vinden en wij hebben dat de gemeente, in de loop der jaren, ook meerdere keren duidelijk gemaakt.

Ten eerste vinden wij een lastenverzwaring van € 15.000,= onacceptabel. Ten tweede hebben wij geen enkel vertrouwen in een kwalitatief goed onderhoud en beheer door de gemeente. En ten derde kunnen wij niet akkoord gaan met de nieuwe, zeer eenzijdige huurovereenkomst.

Verder kwam het hele harmonisatievoorstel bij ons over als een dictaat en is er nooit sprake geweest van alternatieven. Daarnaast kloppen vele gemeentelijke berekeningen en aannames in de eindrapportage niet. Meermaals door ons aangegeven en door de gemeente weinig tot niets mee gedaan.

Op alle mogelijke manieren heeft het stichtingsbestuur bij zowel de wethouder Luijten (VVD) als de gemeentelijke politieke partijen duidelijk gemaakt dat wij niet akkoord kunnen gaan met deze harmonisatie. De wethouder bleef echter volharden in zijn harmonisatiedictaat en kwam pas op het laatste moment met een paar kleine aanpassingen. Deze kleine aanpassingen waren voor het merendeel van de gemeenteraad voldoende om met het raadsvoorstel akkoord te gaan.

Hoe nu verder? Wethouder Luijten heeft in een persoonlijk onderhoud aangegeven dat er hier en daar nog aan een paar knoppen kan worden gedraaid om de harmonisatie voor SDO aantrekkelijker te maken. Hij doelde specifiek op de hoogte van de zelfwerkzaamheidsvergoeding: hoe meer zelfwerkzaamheid wij op ons sportcomplex uitvoeren, hoe hoger de vergoeding kan uitvallen.

Daar gaan wij nu op inzetten!!

SDO doet met haar fantastische groep vrijwilligers al 25 jaar het volledige beheer en onderhoud en wij willen dat ook blijven doen om de contributie voor iedereen betaalbaar te houden en ons kwalitatief goede sportcomplex voor onze leden te borgen.
Uit door ons gemaakte berekeningen blijkt dat wij de lastenverzwaring van € 15.000,= grotendeels kunnen terugdraaien.

Wij moeten dan wel voldoende vrijwilligers hebben en houden, om ook in de komende decennia alle onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Mochten wij op korte termijn niet tot een akkoord komen met de gemeente, dan houden wij de gemeente aan de huidige huurovereenkomst die loopt tot augustus 2036.

Dit is in het kort weergegeven waar wij als Stichtingbestuur van Sportpark De Kuil in de afgelopen twee jaren intensief en onvoorstelbaar druk mee zijn geweest. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Met sportieve groet,
Jos Bakker,
voorzitter Stichting Beheer SDO sportpark de Kuil