Even voorstellen: de ouderraad

Publicatiedatum: 26-02-2021

SDO vindt het belangrijk om te weten wat er leeft binnen de vereniging en wat er gedaan kan worden om te verbeteren. Sinds dit seizoen heeft SDO daarom een ouderraad.

De ouderraad heeft als doelstelling om de belangen van kinderen en ouders binnen de vereniging te behartigen. Ze fungeert als klankbord, signaleert onderwerpen die ouders bezighouden, brengt advies uit en vervult een brugfunctie tussen ouders, bestuur en HJO (jeugdopleiding).

De acht leden van de ouderraad stellen zich hier voor <

Contact opnemen met de ouderraad: mail naar ouderraad@sdobussum.nl of benader de leden rechtstreeks.