Even bellen met... John van Gog

Publicatiedatum: 20-05-2021

geschreven door Remco de Korte

In de jaren 90 kwam John binnen bij SDO. ‘Mijn drie kinderen hebben allemaal bij SDO gevoetbald’, begint John. ‘Door de jaren heb ik diverse functies vervuld zoals trainer, begeleider, sectieleider. Ik ben echt een verenigingsmens. Met elkaar en voor elkaar. Mede na aanleiding van mijn rol in de organisatie van het 100 jarig ben ik door voorzitter Jan van Houten gevraagd om in het bestuur te komen. Hier ben ik op in gegaan omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan deze fijne familieclub.’

Het bestuur staat voor andere uitdagingen dan pakweg tien jaar geleden constateert John. ‘De individualisering is toegenomen. In zijn algemeenheid neemt het verenigingsleven af en daar heeft ook SDO mee te maken. Uitdaging is om leden te betrekken bij de club om samen je in te zetten, plezier te hebben en resultaten te behalen. Dit zie je ook terug in het aanbod van vrijwilligers. We hebben vergeleken met jaren geleden moeite om bepaalde posities in te vullen. We moeten veel meer moeite doen om mensen bereid te vinden om iets voor de club te doen.’

Corona

Een andere vervelende uitdaging voor het bestuur blijft natuurlijk de coronacrisis. ‘Het is een onzekere, spannende periode. Ook voor ons als voetbalvereniging. Je hebt geen zekerheid wanneer we weer aan de slag kunnen. We kunnen onze leden niets beloven. Uiteraard zorgt dit ook voor teleurstelling. Begrijpelijk. Een vereniging is om mensen te verenigen. Dit komt in het gedrang door deze pandemie.’

Financieel gezien heeft corona ook impact op de club. Er zijn geen inkomsten uit de kantine. Een belangrijke inkomstenbron, net zoals de contributie, die we moeten innen om overeind te blijven. ‘We zijn wel benieuwd wat de invloed gaat zijn op het ledenaantal. Er zijn toch veel senioren die een jaar niet hebben gevoetbald’, aldus John.

‘Aanwas van nieuwe leden is daarom belangrijk. Zo hebben we contact met Sportfondsen en buurtsportcoach Gooise Meren om te kijken hoe we mensen kunnen overhalen lid te worden van onze familieclub. Ook is er bijvoorbeeld onlangs een voetbalfestival geweest op de club om kinderen kennis te laten maken met SDO en voetbal, en doet SDO mee op 12 juni met de Nationale Voetbaldag (in samenwerking met de KNVB en Oranjefonds  als aftrap van het EK voor landenteams’

Perspectief

Het seizoen nadert zijn einde en SDO richt zich dan ook vast op volgend seizoen. John: ‘we bereiden ons vast organisatorisch voor. De teamindelingen maken, selectietrainingen afwikkelen, trainers aanstellen, invulling van trainingen, etc. Zo hebben we ook voor de jeugd een assistent aangetrokken voor de Hoofd Jeugd Opleiding die zich richt op de breedteteams. Ook krijgen de velden en het materieel een onderhoudsbeurt.

Voor ons als bestuur biedt deze periode ook de gelegenheid het functiehuis eens tegen het licht te houden. Hebben we een goede structuur en hoe zorgen we ervoor dat we het goed gevuld krijgen? Er staan verschillende vacatures open. Ik doe graag vanuit het bestuur de oproep om je te interesseren. We zullen samen deze mooie vereniging verder moeten brengen.’