Bestuursnieuws Augustus

Publicatiedatum: 15-09-2020

Naar aanleiding van het verzoek tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2018, plaatst het bestuur vanaf heden op deze plek de nieuwsbrief van het maandelijks bestuursoverleg.

In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste mededelingen uit de verschillende commissie's alsmede zaken van algemene aard die tijdens het overleg ter tafel zijn gekomen.

Klik op onderstaande button voor het verslag van augustus 2020.

Verslag