Bericht van het bestuur

Publicatiedatum: 14-01-2021

Corona beheerst al een flinke tijd ons leven. De competities liggen stil en helaas mogen onze senioren al maanden niet in groepsverband trainen. Wel zijn er nog mogelijkheden geboden om in 4-tallen te trainen, echter is daar begrijpelijk weinig animo voor. Gelukkig kunnen de trainingen voor de jeugd wel gewoon doorgaan. En hebben zij door de onderlinge wedstrijden op zaterdag zelfs meer speelmomenten. Natuurlijk is het niet hetzelfde maar iedereen doet zijn of haar best om de vereniging draaiende te houden.

Na aanleiding van de nieuwsbrief die begin januari is verstuurd, ontvingen we een verzoek om nog wat meer te communiceren over de gang van zaken rondom Corona. Dat willen we graag doen, al is het lastig om te voorspellen hoe het allemaal verder gaat. Vooralsnog is de Lockdown verlengd en kan de KNVB nog geen duidelijkheid geven wat de plannen zijn omtrent een mogelijke herstart van de competitie. Daarnaast wordt er gesproken over steunpakketten vanuit de overheid, gemeente of KNVB. Dit klinkt heel fijn echter is het vooralsnog niet meer geweest dan een druppel op een gloeiende plaat.

Betekent voor SDO, net als voor veel MKB-ers in Nederland, dat we alles op alles moeten zetten om het hoofd financieel boven water te houden. De kosten voor afdracht van de contributie aan de KNVB, de veldhuur, het onderhoud aan gebouwen en de kosten voor (jeugd)trainers enz. lopen gewoon door. De inkomsten uit kantineopbrengst en kaartverkoop vallen daarentegen grotendeels weg. Om overeind te blijven gaat de inning van de contributie door, zeker zolang de KNVB dat ook van ons verwacht.

Pas als we samen Corona eronder hebben gekregen en we weten hoe we dit seizoen kunnen/mogen afmaken, pas als helder is hoe en waarmee de overheid en KNVB de vereniging helpt, kunnen we kijken welke leden het meest benadeeld zijn door de omstandigheden en welke acties we daarop kunnen ondernemen. Momenteel is onze focus vanuit het bestuur met name gericht op het voortbestaan van de vereniging en ervoor zorgen dat als het weer kan en mag we er ook gelijk klaar voor zijn.

We rekenen op uw begrip en medewerking in het besef dat het voor velen van u ook niet eenvoudig is.

Sportieve groeten,

Het Bestuur van SDO