Bezoekadres
(geen post naar sturen, er is hier geen brievenbus!)

Sportpark De Kuil
Dr. Abraham Kuyperlaan 7
1402 SB Bussum

Postadres:
Postbus 1328
1400 BH Bussum

Telefoonnummer sportcomplex: 035-6914185.

 

Contactgegevens SDO:

Bestuur

Ledenadministratie

Wedstrijdsecretariaat

Commissies

secretarisbestuur@sdobussum.nl

ledenadministratie@sdobussum.nl

WS@sdobussum.nl

Zie de commissiepagina

 

Wil je lid worden?

Neem contact op met de ledenadministratie of de coördinator van jouw jaar via:

Coördinatoren:

Welpen en WKOnderbouw O9 O10Middenbouw O11 tm O14


Bovenbouw O15 tm O19


MO teams


G-team


Keepers


Scheidsrechters

 

 

 

 


Joost van der Geest
wksectie@sdobussum.nl
welpensectie@sdobussum.nl

Michael Theebe onderbouw@sdobussum.nl


Debby Fokker middenbouw@sdobussum.nl

Samantha Stoffers
bovenbouw@sdobussum.nl

Aart Box
aartbox@casema.nl

Dirk de Graaf
degraaf45@ziggo.nl

Inge Rehorst
keepers@sdobussum.nl

Michel Hummeling
scheidsrechters@sdobussum.nl

Contact veldhuur verloopt via de beheerstichting:

Stichting 'Beheer S.D.O. Sportpark De Kuil'
secretarisstichting@sdobussum.nl