SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Gedragsregels gebruik kunstgras

Sinds de aanvang van het seizoen 2010-2011 beschikt SDO over twee met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden. Om het gebruik van die velden in goede banen te leiden, heeft SDO enkele gedragsregels opgesteld ten aanzien van het gebruik van deze kunstgrasvelden.

Gebruik Kunstgras
Een onderhoudsvrij kunstgrasveld is een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.
Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor, dat zich een harde bovenlaag vormt die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft natuurlijk hieronder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. De regels worden ook vermeld op de borden bij de ingang van de kunstgrasvelden.

De Twaalf Kunstgrasregels

 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten;
 2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds dicht;
 3. Geen kauwgom op het veld;
 4. Geen glaswerk op of rond het veld;
 5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur;
 6. Geen aluminiumdoppen gebruiken;
 7. Niet express tegen de boarding schieten;
 8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. Dit geldt ook tijdens trainingen;
 9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen bij het verplaatsen);
 10. Oefen- en jeugddoelen na gebruik terugzetten op de opstelplaatsen;
 11. Niemand mag aan doelen of doeltjes hangen;
 12. Na de laatste wedstrijd dienen de hoekvlaggen van het veld te worden meegenomen door de leider en te worden ingeleverd bij de commissiekamer.

Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien, dat de regels worden nageleefd.

Houdt u zich aan de regels? Het is erg belangrijk voor het onderhoud en de levensduur van het kunstgras.

 

Bedankt alvast namens het bestuur van SDO.

Hoofd Sponsors

Copyright © 2018. All Rights Reserved.