SDO 100 jaar

Logo SDO 100 jarig 04.07.16 goedgekeurd

Activiteiten
100 jarig
bestaan
klik op het logo

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels over alcohol in de S.D.O. kantine en op het S.D.O. sportcomplex.

Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.

Op de volgende tijdstippen en bij de volgende gelegenheden is het niet toegestaan alcoholhoudende dranken te schenken:

  • Op zaterdag tot 13.30 uur
  • Op dagen dat er een jeugdtoernooi voor spelers jonger dan 16 jaar wordt gehouden, tot 15.00 uur.
  • Bij overige speciaal voor de jeugd georganiseerde evenementen bijv.  Kindercarnaval of St. Nicolaasviering.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine of elders op het terrein/ in het complex van de vereniging. 

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank  of anderszins uit de kantine verkregen alcoholhoudende drank, elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers)  te nuttigen dan in de kantine of op het daarbij behorende terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
-
Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen , scheidsrechters en andere begeleiders van de jeugd direct voor- en tijdens het uitoefenen van hun functie;
-
Personen die dezelfde dag nog zullen fungeren als chauffeur bij het vervoer van       (jeugd)  spelers.

Het bestuur wil in het algemeen voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

q  Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

(Prijs) acties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan

Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die, zoveel als mogelijk is goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Personen die agressie of ander bedreigend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of  barvrijwilliger gesommeerd de kantine terstond te verlaten.

Versie nov .  2012.

Hoofd Sponsors

Copyright © 2017. All Rights Reserved.