SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Wat doet alcohol met puberbrein

Aan de ouders van de jonge S.D.O. leden onder de 18 jaar

Geachte ouders,

S.D.O. heeft  een convenant met de gemeenten gesloten om Samen aan de slag te gaan tegen riskant alcoholgebruik van de jeugd. Dit houdt in dat we actief uitdragen dat we geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 16. Jongeren, ouders en jeugdleiders vragen we zich hier ook aan te houden. Volgens de wet is het verboden om alcohol onder de 16 jaar te schenken/verkopen
Daarnaast is het om
gezondheidsredenen belangrijk om geen alcohol onder de 16 te drinken.

Het onderstaande artikel gaat hier op in.

Wat doet drank met een puberbrein?

( Bron: J/M Puberspecial  (www.jmouders.nl) )

Omdat de hersens van tieners nog volop in ontwikkeling zijn, is (veel) alcoholgebruik funest. Wat zijn de gevaren?

Het verwoestende effect van alcohol is dat het je brein verandert. Tot na het twintigste levensjaar
zijn de hersens in ontwikkeling. Tussen 12 en 18 jaar komt met name het voorste gedeelte van het
brein, de prefrontale cortex, tot rijping. Dit deel is verantwoordelijk voor het karakter en de
persoonlijkheid, voor zelfcontrole, organiseren, plannen van gedrag en rekening houden met
anderen.

Tijdens net rijpingsproces worden hersencellen die niet meer nodig zijn, opgeruimd. Dat
opruimproces wordt doordrank versterkt. Als je alcohol drinkt terwijl de hersencellen nog uitrijpen,
zullen er mogelijk te veel hersencellen worden afgebroken. Met als gevolg dat de prefrontale cortex
zich niet normaal kan ontwikkelen. Daardoor kunnen veranderingen in iemands persoonlijkheid
optreden.

Leerproblemen en groeiachterstand

Maar dat is niet alles. Alcoholgebruik bij kinderen kan tevens een verstorende werking hebben op
het cognitief functioneren (Ieren, motoriek en coördinatie). Met name de delen van de hersenen die
verantwoordelijk zijn voor het geheugen en het plannen van taken kunnen minder goed gaan
functioneren. Zo kunnen dan weer aandachts- en concentratieproblemen ontstaan.

Kans om te herstellen

Is hersenschade, opgelopen door alcohol, onomkeerbaar? Voor een deel wel. Hersencellen die
kapot zijn, komen nooit meer terug. Maar de schade aan hersenvezels herstelt heel aardig, en dat
kan veel verbetering geven als er langere tijd - meer dan enkele maanden - niet gedronken wordt.
Dat is echter vaak nou net het probleem. Precies dat deel in de prefrontale cortex dat
verantwoordelijk is voor zelfcontrole, kan beschadigd raken als jongeren te vroeg beginnen

met alcohol en te veel drinken. Zo kunnen ze in een vicieuze cirkel belanden. Omdat hun vermogen
om zichzelf tijdig af te remmen door de drank is aangetast - gecombineerd met het feit dat bij de
meeste pubers zelfcontrole sowieso al iets is waarin ze niet uitblinken - is de kans groot dat ze (te
veel) blijven drinken.

Syndroom van Korsakov

Kinderen die veel drinken, lopen bovendien een groter risico om later verslaafd te raken aan
alcohol of drugs en hebben een vier keer grotere kans op het ontwikkelen van het syndroom van

Korsakov (een blijvende geheugenstoornis). Openbaarde deze ziekte zich voorheen meestal pas bij
vijftigplussers, artsen hebben nu de eerste gevallen van Korsakov al bij twintigers vastgesteld.

Meisjes nóg kwetsbaarder

Bij meisjes is de puberteit eerder afgesloten en daarmee ook het rijpingsproces in de hersenen.
Maar meisjes zijn daarentegen kwetsbaarder voor alcohol. Dit komt o.a. door het lagere
lichaamsgewicht en de andere lichaamssamenstelling. Het effect van een of enkele glazen alcohol
is daardoor sterker.

Hoe jonger, hoe meer verslavingskans

Een kind dat voor zijn vijftiende begint met stevig drinken, heeft vier keer zoveel kans om
alcoholverslaafd te raken dan een puber die na zijn vijftiende voor het eerst drinkt. Echt funest is
binqe drinken: indrinken vóór een feestje of het uitgaan

 

 

 

Hoofd Sponsors

Copyright © 2018. All Rights Reserved.