SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Technische Commissie selectie

De Technische Commissie (TC) is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en evalueren van het voetbal technisch beleid waarover zij het bestuur (gevraagd en ongevraagd adviseren.

Alle selectie teams vallen onder de verantwoording van de TC en Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO).
De TC onderhoud overleg met de HJO voor goede en adequate teamindelingen van de selectie teams en organiseert periodiek gesprekken en/of vergaderingen met de HJO ter bevordering van de informatie/uitwisseling, coördinatie en handhaving met betrekking tot voetbaltechnische zaken uit het voetbal technisch beleidsplan.

De TC bestaat uit:
TC VoorzitterAp Hartog
TC lid heren en algemeen Eddy Groenewegen
TC lid onderbouw jongens  Remco Oterdoom
TC lid bovenbouw jongens  alsmede keepers senioren, jeugd Harry Karsters
TC lid vrouwen, onder- en bovenbouw meisjes vacature

Tot het takenpakket behoort onder meer:

Het ontwikkelen, onderhouden en concretiseren, met en in overleg HJO, van een voetbal technisch beleid als onderdeel van het SDO Algemeen Beleidsplan.
Advisering bij aanstellen/ontslaan selectietrainers en medische begeleiding. Bij de advisering zal ook rekening gehouden worden met de visie van spelers en leiding.
Samenstellen selecties: het maximale aantal spelers wordt per elftal vastgesteld in overleg met HJO, trainers en leiding rekening houdend met dat wat is vastgelegd in het voetbal technisch beleidsplan.
Het ontwikkelen en uitvoeren van interne scouting, waarbij direct overleg met de HJO plaatsvind en terugkoppeling naar de TC.
De HJO voorzien van een gemakkelijk en bedienbaar Speler Volg Systeem (SVS). De HJO ziet erop toe dat deze gevuld worden door de Hoofdtrain(st)ers en zal verder als advies/leidraad dienen voor periodiek overleg met
de TC.
Bezoeken van bijeenkomsten en/of vergaderingen die betrekking hebben op het voetbal technische beleid.
Beheert het functie huis inzake diploma’s per niveau waar trainers aan moeten voldoen, of bij het ontbreken hiervan, opleiding voor dienen te genieten.
Uitvoeren van periodieke evaluatie gesprekken met de HJO/Hoofdtrainer(st)ers.

Het voetbal technisch beleid wordt zodanig uitgevoerd zodat SDO een aantrekkelijke club is en blijft voor selectie voetbal en de breedtesport tevens de juiste aandacht geeft.
Herkenbare structuur, korte lijnen, mooie accommodatie en faciliteiten, inspraak kaderleden, trainers etc.

Hiernaast zet de TC zich samen met Voetbalzaken (breedtesport) in voor de verdere ontwikkeling hiervan bij SDO en denkt mee in het creëren van middelen om verder uit te groeien en houdt afstemming over mogelijke talenten.

 

 •  Ap Hartog klein  
  Voorzitter TC
  Ap Hartog
   
  email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
   
     
  Harrie Karstens  
  Bovenbouw Jongens keepers senioren en jeugd
  Harry Karsters

   

   
   
   Remco Oterdoom1  
  Onderbouw jongens 
  Remco Oterdoom
   
   
   
  Eddy Groenewegen1  
  Algemeen Heren
  Eddy Groenewegen
   
   
     
   Onderbouw en bovenbouw Meisjes
   
   
   
   
     
   
   
   

Hoofd Sponsors

Copyright © 2018. All Rights Reserved.